Обмяна на опит в читалищните практики

Лято е. По улиците на Варна ухае на липи и на море. Време е за почивка. Но не и за читалищния актив на НЧ “Св. Никола – 2017”. Настоятелството участва активно в организираната от Министерството на културата Кръгла маса в гр. Бяла в лицето на д.н. С.Хачерян и С. Стоева – старши Експерт към РЕКИЦ Варна. В обмяната на опит на успешни читалищни практики се включиха и читалищни дейци от българи – изселници в началото на 19 век в с. Заря – Бесарабска област, Украйна.

Домакините от НЧ “Пробуда – 1928” в лицето на Читалищния Секретар Снежа Фотева се представиха добре и предоставиха отлични условия за творческа дискусия.          Набрали опит и ентусиазирани от срещата в гр. Бяла – Варненска област, друга група от читалищния актив участва дейно в обмяната на опит, организирана от Сашка Стоева – старши Експерт към РЕКИЦ – Варна, в НЧ “Просвета” – район Аспарухово.

Добрата организация, създадена от домакините, помогна много за  творческия обмен на идеи и читалищни практики.