Изложба – живопис “Капитански спомени”

Членове на читалището организирано посетиха Изложбата – живопис “Капитански спомени”, подготвена от читалищния активист капитан далечно плаване (художник – маринист) Иван Друмев Иванов.