Ръководство

Ръководство – мандат 2023 г. – 2026 г.
Ч и т а л и щ н о   н а с т о я т е л с т в о
1 адв. Цветан Банков – Председател
2 Паулина Димитрова – секретар
3 Иван Друмев Иванов
капитан далечно плаване,
художник-маринист
4 Тодор Д. Ангелов
главен корабен механик,
председател на клуба на корабните механици
5 Мариела Митева