Учредители

Васил Ал. Василев – секретар на читалището – кдп (мандат 2017 – 2019)
Кръстьо Т. Нанев – председател на читалището – гл.к.м.н. (мандат 2017 – 2019)
Георги Дюлгеров – член на читалищното настоятелство
Живко Костадинов – член на читалищното настоятелство
Хараламби Пенев – председател на проверителната комисия
Елисавета Икономова – член на проверителната комисия
Господин Балчев – член на проверителната комисия
Паулина Димитрова – член на проверителната комисия