Галерия

Годишно отчетно събрание – 04.12.2018 г.
Цветя пред барелефа на княз Батенберг по случай Съединението на България
Пред паметника на Цанко Церковски в Бяла Черква
Част от курса по приложен английски
Честване на Трифоновден с уважаемия пастор и член на читалището Трифон Трифонов
Обсъждане на книгите на писателя – маринист Траян Траянов
Славееви гори – “Цанко церковски”
Пред паметника на Васил Левски в Морската градина в гр. Варна
Прочувствено слово на председателя на читалището пред паметника на ген. Колев
Манастирите български – красиви и труднодостъпни
Пред паметника на ген. Колев
Беседа на читалищния актив с инж. Радко Радев на тема “Невидимото в нашия свят”
Сбирка на читалищния актив
Цветя пред барелефа на княз Батенберг по случай Съединението на България
Курс по компютърни умения