Курсове, провеждани в читалището

Читалището провежда курсове по приложен английски и компютърни умения – по ръководството на читалищния активист Трифон Трифонов