Дейности

История

Участия в срещи и дискусии във връзка с исторически дати

Обучение

Курсове по компютърни умения и приложен английски.

Култура

Срещи с писатели, беседи на общественозначими теми